Aktiv Personell AS - Rekrutering - Vikarassistanse

Behov for vikarassistanse?

Når din bedrift har behov for kvalifisert vikarhjelp under fravær, arbeidsmessige toppbelastninger eller i forbindelse med ferier, står vi parate til å hjelpe.

Vi stiller store krav til våre vikarer, både med hensyn til faglig dyktighet og erfaring, så vel som personlige egenskaper.

Ved vikarinnleie vil vi påta oss fullt arbeidsgiveransvar og dermed betale lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og andre sosiale utgifter som f.eks. ved sykdom og helligdager.

Vi ønsker å fremstå som et byrå som strekker oss langt for å kunne tilfredsstille våre kunders behov når det gjelder fleksibel arbeidskraft på ulike områder og nivåer.  

 

Aktiv Personell AS - Øvre Slottsgt.7 - 0157 Oslo - Tlf: 22 70 88 90 - Fax. 22 70 88 99 - Epost: post@aktivpersonell.no