KUNDER

Vikarer
Når din bedrift har behov for kvalifisert vikarhjelp under fravær, arbeidsmessige toppbelastninger eller i forbindelse med ferier, står vi parate til å hjelpe.
Vi stiller store krav til våre vikarer, både med hensyn til faglig dyktighet og erfaring, så vel som personlige egenskaper.

Ved vikarinnleie vil vi stå ansvarlig som arbeidsgiver og dermed betale lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og andre sosiale utgifter som f.eks. ved sykdom og helligdager.

Kunden betaler kun en avtalt timepris for de timene vikaren arbeider ekskl. matpause.

Rekruttering til faste stillinger
Aktiv Personell AS kan tilby deg bistand til utvelgelse og rekruttering ved nyansettelser.

Vi hjelper deg med å finne den rette medarbeideren ved å bistå dere med hele eller deler av rekrutteringsprosessen. Etter at vi har presentert aktuelle kandidater for deg, har du selv anledning til å intervjue dem før du velger en kandidat.

Mange ønsker å prøve ut en kandidat før de bestemmer seg for å ansette vedkommende. Dette har du anledning til via oss. Du leier rett og slett en vikar, og dersom du er fornøyd kan du ansette kandidaten etter en avtalt periode.

En god og nær kontakt med våre kunder sikrer at alle oppdrag gjennomføres etter deres ønsker og behov.

Kontakt oss gjerne over telefon 22 70 88 90, send mail eller kontakt oss via vårt kontaktskjema for mer informasjon.